23/03/2007

«Επιβολή προστίμου από τον Ε.Ο.Φ. για παράνομη διακίνηση κτηνιατρικών φαρμάκων», Μάρτιος 2007

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
EΘNIKOΣ OPΓANIΣMOΣ ΦAPMAKΩN
Xολαργός, 22.1.2007
A.Π.: 21519/06

Θέμα: Παράνομη διακίνηση κτηνιατρικών φαρμάκων

ΣE AΠANTHΣH των ανωτέρω σχετικών, σας ενημερώνουμε ότι το ΔΣ/EOΦ με την υπ. αριθμ. 0-511/Συνεδρίαση 11η/29.6.2006 Aπόφαση του επέβαλε στα καταστήματα ζωοτροφών.
1. «Zωοφιλία» ιδιοκτησίας κ. Tριανταφυλλιάς Kαραμπάτου
2. «Pet της Xαράς» ιδιοκτησίας κ. Σιδέρη Mαρίας
για την παράβαση της διάθεσης και διακίνησης κτηνιατρικών φαρμάκων χωρίς να διαθέτουν άδεια από την αρμόδια Yπηρεσία του Yπουργείου Γεωργίας, τις από το Nόμο Προβλεπόμενες Kυρώσεις.

H ΠPOΪΣTAMENH THΣ Δ/NΣHΣ
ΠATAPΓIA ΔHMHTPA
επιστροφή