27/11/2018

Υγειονομικό Πιστοποιητικό για μετακίνηση σκύλων και γατών


Αθήνα, 26-11-2018
Αρ. Πρωτ.: 4412/163581

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜ5Ν
ΓΕΝΙΚΗ .Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ, ΕΞΑΓΩΓΩΝ
& ΕΝΔΟΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Μ. Φλώρος
Ταχ. ./νση: Βερανζέρου 46
Ταχ. Κώδικας: Αθήνα, 10438
Τηλέφωνο: 210 527 1659
Fax: 210 82 52 673
e-mail: mfloros@minagric.gr

metakΘΕΜΑ: Υγειονομικό Πιστοποιητικό για τη μετακίνηση σκύλων & γατών προς ΗΠΑ, Καναδά και άλλες χώρες που ζητούν μόνο αντιλυσσικό εμβολιασμό.

Σας ενημερώνουμε πως στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ.) αναρτήθηκε εκ νέου, μετά από αλλαγή της υποσημείωσης (1), το υγειονομικό πιστοποιητικό για τη μετακίνηση σκύλων και γατών προς τις Η.Π.Α., τον Καναδά και άλλες χώρες που δε ζητούν έλεγχο τίτλου αντισωμάτων για τη λύσσα, αλλά μόνο αντιλυσσικό εμβολιασμό σε ισχύ. Η αλλαγή αφορά το χρονικό περιθώριο κατά το οποίο πρέπει να λαμβάνει χώρα η κλινική εξέταση του ζώου πριν από
τη μετακίνησή του, το οποίο αυξήθηκε από τρεις (-3-) σε πέντε (-5-) ημέρες.

Η προσπέλαση του φακέλου μπορεί να γίνει μέσω της διαδικτυακής οδού «Πολίτης  Ζώα Συντροφιάς-Κτηνιατρεία  Μετακινήσεις Ζώων Συντροφιάς» στην ιστοσελίδα
του Υπ.Α.Α.Τ. ή απευθείας με τη χρήση του παρακάτω συνδέσμου: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen-2/pets/3108-metakinhseis-zoon-syn

Παρακαλούμε να ακολουθείτε αυστηρά τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο παραπάνω πιστοποιητικό και να μεριμνείτε για την πλήρη και ορθή συμπλήρωσή του.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
α/α
Μ. ΓΙΑΝΝΙΟΥ
επιστροφή