14/11/2018

ΑΡΠΑ: Δήλωση Γ. Μπίλια για τη συνέλευση στις 18/11

14/11/18

Συνάδελφοι του Προεδρείου της ΔΕ του ΠΚΣ,

Παρακαλώ όπως:
1. Συμπεριληφθεί στα θέματα της Γενικής Συνέλευσης της Κυριακής 18 του Νοέμβρη το θέμα, που πρόσφατα έχει προκύψει, σχετικά με την ίδρυση τμήματος Κτηνιατρικής στο ΓΠΑ.
2. Μας ενημερώσετε (εμένα και τα λοιπά μέλη της ΔΕ), εάν θα υπάρχει εισήγηση εκ μέρους της ΔΕ στα ήδη ανακοινωθέντα θέματα της Γενικής Συνέλευσης.
3. Όπως πρωτοκολληθεί, αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προωθηθεί στα υπόλοιπα μέλη της ΔΕ αλλά και όλου του Συλλόγου, η παρούσα επιστολή.

Για την ΑΡΠΑ
Το μέλος της ΔΕ
Μπίλιας Γιάννης
επιστροφή