31/10/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΚΣ

ΑΘΗΝΑ, 31/10/18
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1611
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Την Κυριακή, 11/11/18, καλείσθε σε Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου. Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα διεξαχθεί την Κυριακή, 18/11/18, στα γραφεία του Π.Κ.Σ. (Λεφέβρ 4, 1ος όροφος) στις 10.30π.μ.

Τα θέματα της συνέλευσης είναι:
Νομοθεσία για δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα
• Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ
επιστροφή