03/08/2018

Επιστολή ΠΚΣ στο ΓΕΩΤΕΕ: Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος Ειδικότητας Κτηνιάτρου χωρίς ΑΦΜ

Αθήνα, 02/08/18
Αρ. Πρωτ: 1553


Προς:
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Βενιζέλου 64, 54631 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 278817-8, Fax: 2310236308
Email: info@geotee.gr
Υπόψη κα Μπαρουκτσή
γεωτεε

Θέμα: Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος Ειδικότητας Κτηνιάτρου χωρίς ΑΦΜ.


Σε απάντηση του υπ’ αριθμόν 2448/21-6-2018 εγγράφου σας με το οποίο αναφέρεστε στη Βεβαίωση Νόμιμων Προϋποθέσεων Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος σε κτηνιάτρους θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα εξής:

1. Η Αναγγελία Έναρξης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος, όπως αυτή φαίνεται στο υπόδειγμα Ι της Εγκυκλίου 3115/ 9-9-2013 περί Εφαρμογής του ν. 3919/2011, περιέχει το πεδίο ΑΦΜ το οποίο είναι υποχρεωτικό.

2. Το ΑΦΜ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση την οποία πρέπει το ΓΕΩΤΕΕ να ορίζει ό,τι υφίσταται, όπως φαίνεται και στο ΠΔ 95/ 11.09.2017 Άρθρο 2 παρ. 5 ββ που αφορά μεν τη δήλωση συνέχισης άσκησης επαγγέλματος, αλλά αναφέρει για μια ακόμα φορά ξεκάθαρα την υποχρεωτική ύπαρξη ΑΦΜ του αιτούντος.

Θεωρούμε αυτονόητο και ξεκάθαρο ότι δε θα πρέπει να χορηγείται Βεβαίωση Νόμιμων Προϋποθέσεων Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος χωρίς τη δήλωση του ΑΦΜ του αιτούντος.

Όπως ορίζουμε και στην προηγούμενη επιστολή μας, όταν ένας κτηνίατρος καταθέτει Αναγγελία Έναρξη Άσκησης (γεωτεχνικού) Επαγγέλματος, όπως επιβάλλει ο νόμος 1474/84, το κάνει με πρόθεση να ασκήσει το επάγγελμα αυτό στη χώρα μας.

Θεωρούμε ότι το ΓΕΩΤΕΕ ως υπεύθυνος ελεγκτικός και αδειοδοτικός φορέας του κλάδου των κτηνιάτρων οφείλει να εξασφαλίζει τόσο την ενημέρωση όσο και την εφαρμογή της προαναφερόμενης, αλλά και των υπολοίπων υποχρεώσεων κάθε κτηνιάτρου που αναγγέλλει ότι επιθυμεί να ασκήσει το επάγγελμα στην Ελλάδα.
Είναι ανεπίτρεπτο να ασκεί οποιοσδήποτε το επάγγελμα του κτηνιάτρου χωρίς ΑΦΜ, κατ’ ουσία πρόκειται περί μαύρης εργασίας και θα πρέπει να προχωρήσετε στις νόμιμες διαδικασίες ποινικής διώξεις. Με βάση τα ανωτέρω αιτούμεθα:

1. Την καταγγελία και διακοπή κατοχής Βεβαίωση Νόμιμων Προϋποθέσεων Γεωτεχνικού Επαγγέλματος σε όσους κατόχους χορηγήθηκε χωρίς ΑΦΜ στην Αίτηση τους.
2. Κοινοποίηση των αντιγράφων της δήλωσης της παρ 1 του Άρθρου 7 του ΠΔ 38/2010 όπως προβλέπει το Άρθρο 6 παρ.α: «για την αποτελεσματική εφαρμογή των πειθαρχικών διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφος 3», που αφορούν την τελευταία τριετία 6/2015 εώς 6/2018.
3. Επίσημη έγγραφη βεβαίωση ότι ουδείς Κτηνίατρος κάτοικος ΕΕ έχει μεταβεί στην ελληνική επικράτεια για τα έτη 6/2015 έως 6/2018, προκειμένου να ασκήσει προσωρινά ή περιστασιακά το επάγγελμα αυτό (σε περίπτωση μη ύπαρξης δηλώσεων της παρ. 1 του Άρθρου 7 του ΠΔ 38/2010 για το διάστημα αυτό).

Με εκτίμηση,


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ
επιστροφή