12/03/2007

«Προσωρινά Αποτελέσματα Εκλογών για Δ.Ε. του Π.Κ.Σ.», Μάρτιος 2007

Τα προσωρινά αποτελέσματα των εκλογών για τη Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου σύμφωνα με την Γραμματεία του Συλλόγου και πριν από την επικύρωσή τους από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (πχ. ενστάσεις, επανακαταμέτρηση σταυρών κλπ.) είναι τα παρακάτω:

 

2007

 

2005

 

Ψήφοι

Ποσοστό

Αυξομείωση

Ψήφοι

Ποσοστό

ΑΚΚΙ

434

66,6%

+5,4%

304

61,4%

ΑΡΠΑ

115

17,6%

-4,6%

110

22,2%

ΠΔΚ

95

14,6%

-0,6%

75

15,2%

Λευκά

8

 

 

6

 

Σύνολο έγκυρων

652

 

 

495

 

Σύνολο ψηφισάντων

657

 

+27,4%

500

 
Αν τα παραπάνω αποτελέσματα επικυρωθούν από την ΚΕΕ η κατανομή εδρών θα παραμείνει ως είχε στην προηγούμενη διετία δηλ.

ΑΚΚΙ 7 έδρες

ΑΡΠΑ 2 έδρες

ΠΔΚ 2 έδρες

Γραμματεία Π.Κ.Σ.

επιστροφή