23/05/2018

Ανακοίνωση για GDPR


Αθήνα, 23/05/18
Αρ. Πρ. : 1536


gdpr
Αξιότιμες συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Από 25 Μαΐου 2018 τίθεται σε Εφαρμογή ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation) που αφορά στην Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και συμπεριλαμβάνει όλους τους Φορείς (Οργανισμούς - Συλλόγους - Μικρές και Μεγάλες Επιχειρήσεις κ.λπ.).

Στη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου το Σάββατο, 19/05/18, αποφασίστηκε η δημοσίευση αγγελίας σε εφημερίδες και στη σελίδα του Συλλόγου, προκειμένου να βρεθεί η εταιρία που θα αναλάβει τις απαιτούμενες ενέργειες για τον Π.Κ.Σ. και τα μέλη του, αφού αντίστοιχη υποχρέωση συμμόρφωσης στο νέο νομικό πλαίσιο έχουν και όλοι οι κτηνίατροι που διατηρούν ιατρεία μικρών ζώων, κτηνιατρικά γραφεία, ιατρεία παραγωγικών ζώων κ.ο.κ.

Με εκτίμηση,


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ
επιστροφή