11/05/2018

Ένταξη του κτηνιατρικού επαγγέλματος στα βαρέα και ανθυγιεινά

Αθήνα, 11/05/18
Αρ. Πρ. : 1533

Προς
• Ε.Φ.Κ.Α.
• Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
• Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα : Ένταξη του κτηνιατρικού επαγγέλματος στα βαρέα και ανθυγιεινά


Είναι εύκολα κατανοητό ότι η επαγγελματική ενασχόληση με ζώα και με προϊόντα ή υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης εμπεριέχει κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Τέτοιοι κίνδυνου είναι:
• τα ατυχήματα που προκαλούνται κυρίως από επιθετικά ζώα
• οι αλλεργικές αντιδράσεις
• οι ζωοανθρωπονόσοι, όπως ο μελιταίος πυρετός, η σαλμονέλωση, η ψώρα, η σταφυλοκοκκίαση κ.λπ.

Κτηνίατροι δε που ασχολούνται με δραστηριότητες που σχετίζονται με την παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης, εφαρμογή προγραμμάτων εκρίζωσης ή ελέγχου ζωοανθρωπονόσων, με κρεοσκοπικό έλεγχο, χειρισμό μολυσμένου βιολογικού υλικού σε κτηνιατρικό εργαστήριο αντιμετωπίζουν σοβαρούς κινδύνους.

Τα παραπάνω έχουν αποδειχθεί από τις μαρτυρίες των συναδέλφων, από εκθέσεις και μελέτες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (και του πρώην Υπ. Γεωργίας), από άρθρα επιστημόνων της υγείας για το συγκεκριμένο θέμα.
Με τον ν. 977/1979 και τον ν.1160/1981 οι κτηνίατροι που εργάζονται στο ΥΠΑΑΤ λαμβάνουν επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και αυτό πρέπει να διατηρηθεί. Για λόγους συνταγματικής ισότητας των εργαζομένων και ταυτόχρονα, για λόγους πραγματικής ανάγκης διασφάλισης της υγείας και αναγνώρισης των κινδύνων του επαγγέλματος θα πρέπει το κτηνιατρικό επάγγελμα να ενταχθεί συνολικά στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΤΡΑΧΗΛΗ Α. ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ
επιστροφή