10/05/2018

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ

Αθήνα, 10/05/18
Αρ. Πρ. : 1532

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λεφέβρ αρ.4, Αθήνα ως εκπροσωπείται νόμιμα

Προς
1. Δήμαρχο Δήμου Εμμ. Παππά, Ν. Σερρών, Δημήτρη Νότα

2. Αντιδήμαρχο Δήμου Εμμ. Παππά , Θεοφάνη Δεδούση

3. Διεύθυνση Κτηνιατρικής Σερρών της Γενικής Περιφερειακής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τις Σέρρες ως εκπροσωπείται νόμιμα δια του προϊσταμένου της


Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, ο οποίος εκπροσωπεί 4500 κτηνίατρους σε όλη την επικράτεια έχει μεταξύ άλλων την υποχρέωση να προασπίζει την τήρηση της νομιμότητας, ώστε εν τέλει να προστατεύεται η υγεία ζώων και ανθρώπων.
Λάβαμε γνώση εγγράφου του Δήμου Εμμ. Παππά Ν. Σερρών υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο στο οποίο αναφέρεται η πραγματοποίηση 10ημερου προγράμματος δωρεάν στειρώσεων αδέσποτων ζώων (13-23 Μαΐου 2018) στο δημοτικό γήπεδο Νεοχωρίου.
Δηλώνει ο Δήμος εις το κείμενο την ιδιαίτερη ευαισθησία για τα αδέσποτα ζώα, αλλά δεν μπαίνει στην διαδικασία να ιδρύσει μόνιμο δημοτικό κτηνιατρείο. Αντιθέτως, διοργανώνει την διενέργεια στειρώσεων σε γήπεδο.

Ας αφήσουμε, όμως, στην άκρη τα θέματα ευαισθησίας, αλλά ας θίξουμε τα θέματα τήρησης του νομοθετικού πλαισίου.

Α. Η διεύθυνση κτηνιατρικής είναι αρμόδια να ελέγξει αν οι εγκαταστάσεις που διατίθενται τηρούν τις προδιαγραφές της ΥΑ 1714/2015, η οποία βασίζεται στον ν.604/1977 και στο ΠΔ 463/1978.
Η στείρωση είναι μια σοβαρή χειρουργική επέμβαση (απαιτεί γενική αναισθησία και λαπαροτομή στην κοιλιακή χώρα του ζώου), επιβάλλεται περαιτέρω νοσηλεία του ζώου για τουλάχιστον 2-3 μέρες λόγω κινδύνου μετεγχειρητικών επιπλοκών. Τέτοιες χειρουργικές επεμβάσεις δεν είναι λογικό να πραγματοποιούνται σε εγκαταστάσεις των διευθύνσεων αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής αλλά σε αδειοδοτημένα κτηνιατρεία για να διασφαλίζονται οι κανόνες υγείας και ευζωίας των ζώων συντροφιάς, η διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων, άρα και η προστασία του περιβάλλοντος καθώς και ο τρόπος χειρισμού των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την αναισθησία (ναρκωτικές ουσίες) για τις συγκεκριμένες επεμβάσεις, καθώς και οποιοδήποτε άλλο φαρμακευτικό σκεύασμα χρησιμοποιείται για την περαιτέρω νοσηλεία των ζώων.

Β. Οι εθελοντές κτηνίατροι σύμφωνα με την παρ11, αρθ. 9, ν.4039/2012 ή θα πρέπει να ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στη χώρα που συνεπάγεται άνοιγμα βιβλίων, εγγραφή στον ασφαλιστικό φορέα κ.λπ. ή θα ασκούν περιστασιακά το επάγγελμα, οπότε, όμως, πραγματοποιούν μόνο στειρώσεις και σήμανση αδέσποτων ζώων και σε καμία περίπτωση καταγραφή, καθώς και εποπτεία περισυλλογής των ζώων. Σε αυτήν την περίπτωση η καταγραφή, η εποπτεία περισυλλογής ζώων, καθώς και όποια άλλη κτηνιατρική πράξη απαιτείται πρέπει να τελείται από έτερο κτηνίατρο, νόμιμα εγκαταστημένο στην χώρα, τον οποίο να ορίζει ως υπεύθυνο ο Δήμος.

Επειδή η ενημέρωσή μας είναι ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται περί κτηνιάτρων που έρχονται προσωρινά στην Ελλάδα είναι αναγκαία η παρουσία υπεύθυνου κτηνίατρου.
Σε κάθε περίπτωση και οι κτηνίατροι που προσφέρουν προσωρινά τις υπηρεσίες τους ώστε εθελοντές στη χώρα θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση στο ΓΕΩΤΕΕ, να λάβουν τη σχετική έγκριση και να εκδώσουν ΑΦΜ στην αρμόδια ΔΟΥ γιατί θα πρέπει να διατηρούν δελτίο παροχής υπηρεσιών μηδενικής αμοιβής.

Επειδή με βάση τα ανωτέρω άπαντες έχετε υποχρέωση εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου τμήμα του οποίου ανωτέρω παραθέσαμε.

Επειδή σε περίπτωση πραγματοποίησης παράνομων πράξεων θα προβούμε σε καταγγελία προς την αρμόδια εισαγγελία ώστε να εξεταστεί τυχόν παράβαση καθήκοντος των αρμοδίων υπηρεσιών και οργάνων.

Επειδή επιφυλασσόμεθα παντός νομίμου αστικού και ποινικού δικαιώματός μας
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

Να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να τηρηθεί απαρέγκλιτα η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την πρόθεση διενέργειας στειρώσεων αδέσποτων ζώων την περίοδο 3-13 Μαΐου 2018 στο δημοτικό γήπεδο Νεοχωρίου.Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣεπιστροφή