Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος
210 5202 901, 210 5226 769
210 5202 935

Συνέλευση Παραρτήματος Αττικής και Νησιών

Συνέλευση Παραρτήματος Αττικής και Νησιών
sinelefsi

Τα μέλη του Παραρτήματος Αττικής και Νησιών καλούνται σε συνέλευση την Κυριακή, 13/5, 11.30π.μ., στα γραφεία του ΠΚΣ. Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 20/5, 11.30π.μ., στα γραφεία του Π.Κ.Σ.(Λεφέβρ 4, Ν. Κόσμος, 1ος όροφος).

Θέματα συνέλευσης:
1. Ασφαλιστικό και νέα δεδομένα
2. Νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του παραρτήματος
ΚΑΝΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ του παραρτήματος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ
Top