18/04/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ Π.Κ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ Π.Κ.Σ.

συνελευση
Η συνέλευση του παραρτήματος, αφού συζήτησε την αναθεώρηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου που διέπει την κατοχή ζώων συντροφιάς και την διαχείριση των αδέσποτων, κατέληξε στο παρακάτω κείμενο αρχών προκειμένου να συμμετέχει στην διαμόρφωση θέσης από τον ΠΚΣ.
Το σχέδιο νόμου που πρόσφατα είδε την δημοσιότητα και αποσύρθηκε προσωρινά ,προκειμένου να επανέλθει σε σύντομο διάστημα με νέα μορφή, επιχειρεί να αναθεωρήσει τον 4039/12 χωρίς σε κανένα του σημείο να αλλάζει την φιλοσοφία του.
Χαρακτηρίζεται από δειλές προσπάθειες να αρθρώσει λόγο απέναντι στο βαφτισμένο σαν «φιλοζωία» κύκλωμα φιλοζωικών-ΜΚΟ ενώσεων και ιδιωτών «φιλόζωων» - εμπόρων , τις οποίες νύξεις και αναιρεί ταυτόχρονα, μην τολμώντας να απαγκιστρωθεί από την λογική των εθελοντών και του εθελοντισμού.

Το σύνολο της φιλοσοφίας του στηρίζεται σε ανύπαρκτες υποδομές των δήμων, ενώ ταυτόχρονα, αφήνει παντού ανοιχτό παράθυρο την ανάθεση όσων δεν μπορούν να κάνουν οι δήμοι, σε φιλοζωικά και ιδιώτες φιλόζωους. Αυτή η επιλογή –γνωστή και από τον 4039- θεσμοθετεί εμμέσως τον τίτλο «φιλόζωος/φιλοζωικός σύλλογος» σε ιδιότητα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και πιστοποιητικά , που όμως δεν έχει και δεν θα μπορούσε να έχει. Πρόκειται για αυθαίρετες και ιδιωτικές ενώσεις ανθρώπων που δεν διέπονται, ούτε θα μπορούσαν να διέπονται, από ενιαία και μετρήσιμα χαρακτηριστικά-ικανότητες-γνώσεις. Απεναντίας συνήθως χαρακτηρίζονται από παραβατική συμπεριφορά, αυθαιρεσία, αντιεπιστημονική τακτική και εν τέλει αυτόκλητη σχέση με τα αδέσποτα ζώα που ούτε τους ανήκουν ούτε τα «πληρώνουν».
Στο σύνολο των άρθρων του σχεδίου νόμου υπάρχει ξεκάθαρα η μετάθεση των ευθυνών του κράτους στους χρεοκοπημένους δήμους, στους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς με την θέσπιση τριών τελών κατοχής ζώου και τον ιδιώτη κτηνίατρο, ο οποίος καλείται αντιεπιστημονικά και κόντρα σε κάθε ιατρική δεοντολογία, να αρνηθεί την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σε ζώα χωρίς ηλεκτρονική σήμανση. Ακόμα και στην εξαίρεση των επειγόντων περιστατικών ο συνάδελφος υποχρεώνεται να ενημερώσει την αστυνομία !

Η νομική δέσμευση του ιδιώτη – επαγγελματία επεκτείνεται και στην νομική υποχρέωση , με αντίστοιχη ποινική ευθύνη, να ενημερώνει τον ιδιοκτήτη ζώου για τις νομικές του υποχρεώσεις και να ελέγχει και άρα να ευθύνεται για την ταυτοπροσωπία του ιδιοκτήτη . Πρακτικά δηλαδή μετατίθεται η ευθύνη εφαρμογής των αντίστοιχων διατάξεων στον ιδιώτη κτηνίατρο , ενώ σε αυτό απέτυχε όλος ο προηγούμενος κρατικός μηχανισμός (αστυνομία, δημοτική αστυνομία, δασαρχεία, τελωνεία κλπ).

Δεν αλλάζει σε τίποτα το απαράδεκτο νομικό πλαίσιο που επιτρέπει την πλανόδια άσκηση της κτηνιατρικής επιστήμης. Επεκτείνει ρητά και στις οργανώσεις-ΜΚΟ, ημεδαπών «ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ» το απαράδεκτο και μοναδικό πανευρωπαϊκά «ειδικό καθεστώς άσκησης της κτηνιατρικής σε εθελοντές για ορισμένο χρονικό διάστημα» που ισχύει μέχρι τώρα για αλλοδαπούς κτηνιάτρους, Πρακτική γνωστή πανελλαδικά η οποία συγκαλύπτει είτε την απραξία των δήμων είτε την παράνομη μέσω προσχημάτων δραστηριοποίηση φιλόζωων και των οργανώσεων τους ακόμα και για αποκόμιση παράνομου οικονομικού κέρδους.

Το σχέδιο νόμου χαρακτηρίζεται από εισπρακτική και ανταποδοτική λογική απέναντι σε όποιον κατέχει ένα ζώο συντροφιάς , μην λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατοχή ενός ζώου δεν είναι πολυτέλεια αλλά και ανθρώπινη ανάγκη. Το ετήσιο τέλος σε μη στειρωμένα ζώα, η μη διατίμηση με ενιαίο κόστος πανελλαδικά του διαβατηρίου-βιβλιαρίου υγείας, της ηλεκτρονικής σήμανσης , της ετήσιας ορολογικής εξέτασης για την λεισμάνια, του ετήσιου αντιλυσσικού εμβολιασμού, αλλά ακόμα και της υποχρεωτικής στείρωσης σε περιπτώσεις άνω των τριών ζώων ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου για κερδοσκοπία , αλλά και για ευτελισμό των κτηνιατρικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του ανταγωνισμού και της υπέρ πληθώρας κτηνιάτρων. Ευτελισμός από τον οποίο χαμένη είναι η επαγγελματική αξιοπρέπεια, η υγεία των ζώων και η επιβίωση των νέων και μικρών κτηνιατρείων.
Στην αναθεώρηση του νομικού πλαισίου δεν προβλέπεται καμία αλλαγή στον τρόπο σύνταξης και ανάθεσης των προγραμμάτων των δήμων στους κτηνιάτρους. Δεν ορίζεται ρητά και με χρονοδιάγραμμα και κυρώσεις η υποχρέωση του δημοσίου στην πρόσληψη κτηνιάτρων και άλλου προσωπικού, προκειμένου να εφαρμοστεί ο νόμος και να οργανωθούνε τα δημοτικά ή άλλα δημόσια κτηνιατρεία ή καταφύγια , όπου θα έπρεπε τηρώντας όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές , να εκτελούνται τα προγράμματα των αδέσποτων με κρατική χρηματοδότηση , μόνιμη και 24ωρη κτηνιατρική κάλυψη , με προσωπικό με σταθερές σχέσεις εργασίας, χωρίς εμπλοκή εθελοντών, φιλόζωων και άλλων παροικούντων του δημόσιου ταμείου!!

Αντ’ αυτού προβλέπεται η «σύναψη σύμβασης έργου», η αξιοποίηση εγκαταστάσεων των φιλοζωικών ή άλλων ιδιωτικών καταφυγίων , ακόμα και η νοσηλεία-αποθεραπεία σε σπίτια φιλόζωων!!!! Και αυτό όταν δεκάδες φορές ιδιώτες συνάδελφοι αποκλείονται από τα προγράμματα των δήμων εάν δεν έχουν άδεια κλινικής. Το συγκεκριμένο ζήτημα άπτεται και της ορθολογικής διαχείρισης δημοσίου χρήματος. Αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο επιχειρηματικής εκμετάλλευσης κατά σύστημα δημόσιων κονδυλίων , μέσα από τα φαινόμενα συγκεντροποίησης και του κτηνιατρικού επαγγέλματος , πετώντας έξω νέους συναδέλφους..

Οι υποχρεωτικές διατάξεις περί υποχρεωτικής στείρωσης χωρίς να ξεκαθαρίζονται οι ιδιαιτερότητες φυλής και ατόμου , ανώτατου αριθμού γεννών στην διάρκεια του βίου ενός ζώου, περί διαχείρισης αδέσποτων ύποπτων και λεισμανιακών σκύλων , κρίνονται σαν αντιεπιστημονικές. Ιδιαίτερα στο ζήτημα της διαχείρισης των λεισμανιακών αδέσποτων σκύλων, θα πρέπει η ευθύνη να περάσει αποκλειστικά στις τριμελής επιστημονικές επιτροπές των δήμων, στις οποίες ο νόμος να δίνει κάθε δυνατότητα δράσης σύμφωνα με τα κάθε φορά νεότερα επιστημονικά δεδομένα, την οικονομική δυνατότητα των προγραμμάτων και την προάσπιση της δημόσιας υγείας.

Το σχέδιο νόμου δεν αλλάζει σε τίποτα και την σύνθεση των πενταμελών επιτροπών. Και εδώ το μοτίβο είναι απαράλλαχτο. Δύο εκπρόσωποι φιλοζωικών, ενώ πρόκειται για επιτροπή εποπτείας δημοσίου προγράμματος με απαιτήσεις διοικητικών γνώσεων, κτηνιατρικών και δημόσιας υγείας και πιστοποιημένων γνώσεων συμπεριφοράς των ζώων.

Η συνέλευση του παραρτήματος καλεί την ΔΕ του ΠΚΣ να προχωρήσει άμεσα σε σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης του συλλόγου.
Διαφαίνεται ότι μέχρι τώρα η συμμετοχή της ΔΕ μέσω του προεδρείου της στην διαβούλευση του νόμου στις αντίστοιχες επιτροπές , κινήθηκε σε διαφορετικό δρόμο.
Ανεξάρτητα από την δυνατότητα επίδρασης του ΠΚΣ στην τελική μορφή του νόμου, είναι υποχρέωσή του συλλόγου να προασπίσει με κάθε τρόπο την επαγγελματική αξιοπρέπεια , τον νέο συνάδελφο , την δημόσια υγεία και το δημόσιο συμφέρον, την υγεία την ευζωία και τα δικαιώματα των ζώων.
Θεσσαλονίκη 15/04/2018

Η παραπάνω απόφαση πάρθηκε ομόφωνα από την συνέλευση με
29 υπέρ και 1 λευκό.
επιστροφή