30/03/2018

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΑΤ

Αθήνα, 29/03/18
Αρ. Πρωτ.: 1522
conversation1
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

O θεσμικός διάλογος του ΠΚΣ με το ΥΠΑΑΤ, σχετικά με τις τροποποιήσεις στον ν. 4039/2012, ξεκίνησε στις 20 Ιουλίου 2017, όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση, μετά από πρόσκληση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.
Από πλευράς ΠΚΣ συμμετείχαν η Πρόεδρος, κ. Αθηνά Τραχήλη, ο Γενικός Γραμματέας, κ. Άγγελος Σαντοριναίος, ο Πρόεδρος του παραρτήματος Αττικής & Νήσων, κ. Κανούρης Τάσος, καθώς και ο Πρόεδρος του ΣΚΜΖΑ, κ. Πολυζώης Γιάννης. (σχετικό Δ.Τ. http://www.hva.gr/el/article.php?id=1270). Στην συνάντηση αυτή, πέραν όλων των άλλων, ζητήθηκε να οριστεί εκπρόσωπος για τις συζητήσεις που θα ακολουθούσαν. Επί τόπου ορίστηκε ως κοινός εκπρόσωπος ΠΚΣ καιΣΚΜΖΑ ο συνάδελφος, κ. Κανούρης Τάσος, ως ο πλέον κατάλληλος.

Οι θέσεις του ΠΚΣ σχετικά με τις τροποποιήσεις στον ν. 4039/2012 αποφασίστηκαν στη συνεδρίαση της ΔΕ του ΠΚΣ στις 16/07/17 και 23/09/17 και κατατέθηκαν εγγράφως στο ΥΠΑΑΤ στις 23/01/18. Τις θέσεις αυτές, για τον ΣΚΜΖΑ, προσυπέγραψε ο πρόεδρος του ΣΚΜΖΑ, κ. Πολυζώης Γιάννης.
Σε όλο το διάστημα της διαβούλευσης ο συνάδελφος, κ. Κανούρης Τάσος, σε άμεση επαφή με τους φορείς που εκπροσωπούσε, συμμετείχε σε όλες τις συναντήσεις που προσκλήθηκε (7 συνεδριάσεις), εξέθεσε τις κοινές θέσεις ΠΚΣ / ΣΚΜΖΑ, προάσπισε με τον καλύτερο τρόπο τη θεσμική θέση του κτηνιάτρου και με επιστημονική τεκμηρίωση αντέκρουσε θέσεις που αντιτίθενται στην προστασία της υγείας και ευζωίας των ζώων και την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.
Οι κοινές θέσεις ΠΚΣ / ΣΚΜΖΑ, όπως υποστηρίχθηκαν από τον κοινό εκπρόσωπο ΠΚΣ / ΣΚΜΖΑ συνάδελφο κ. Κανούρη Τάσο, έχουν αποτυπωθεί στα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΥΠΑΑΤ.


Η Πρόεδρος του ΠΚΣ, Αθηνά Τραχήλη
Ο Πρόεδρος του παρατήματος Αττικής & Νήσων, Τάσος Κανούρης
Ο Πρόεδρος του ΣΚΜΖΑ, Γιάννης Πολυζώηςεπιστροφή