Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος
210 5202 901, 210 5226 769
210 5202 935

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΕΛΗ: ΚΑΡΑΛΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΝΤΑΦΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Top