15/12/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΑΑΤ

ΑΘΗΝΑ, 15-12-2017
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1502

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΑΑΤ
αρχείο λήψης


Με έκπληξη διαβάσαμε την προκήρυξη για πλήρωση θέσεων ευθύνης έξι Γενικών ∆ιευθύνσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πιο συγκεκριμένα, στην Γενική ∆ιεύθυνση Τροφίμων προβλέπεται η υποβολή αίτησης μόνο για τον κλάδο Γεωπονίας και όχι για τους κτηνίατρους. Κάτι τέτοιο είναι ξεκάθαρη παραβίαση των εργασιακών μας δικαιωμάτων, αφού καθ’ ύλην αρμόδιοι για τον έλεγχο τροφίμων είναι οι κτηνίατροι. Αν και δεν θεωρούμε ότι θα έπρεπε, διευκρινίζουμε σε όποιον συνέταξε την συγκεκριμένη προκήρυξη ότι οι κτηνίατροι διδάσκονται στις προπτυχιακές τους σπουδές μαθήματα που σχετίζονται άμεσα με τον έλεγχο τροφίμων και την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, ενώ αρκεί κανείς να δει στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα τις θέσεις υπευθυνότητας που αυτοί καταλαμβάνουν.

Απαιτούμε την άμεση διόρθωση της προκήρυξης και επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμη ενέργεια.
επιστροφή