05/12/2017

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Κ.Σ.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Κ.Σ.

Βάσει των εκλογών που διεξήχθησαν στις 26/11/17 και των τελικών αποτελεσμάτων η Διοικούσα Επιτροπή του Π.Κ.Σ. συνεδρίασε στις 2/12/17 και συγκροτήθηκε σε σώμα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τραχήλη Αθηνά
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χαραλαμπάκης Γιώργος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σαντοριναίος Άγγελος
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: Αγαθαγγελίδης Κυριάκος
ΤΑΜΙΑΣ: Πιπεράκης Γιώργος
ΜΕΛΗ: Τσιπιανίτης Ερρίκος
Πολυζώης Ιωάννης
Καραλίγκας Νικόλας
Χρηστίδης Δημήτρης
Νταφούλη Βασιλική
Μπίλιας Γιάννης
επιστροφή