Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος
210 5202 901, 210 5226 769
210 5202 935

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Κ.Σ.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Κ.Σ.

Βάσει των εκλογών που διεξήχθησαν στις 26/11/17 και των τελικών αποτελεσμάτων η Διοικούσα Επιτροπή του Π.Κ.Σ. συνεδρίασε στις 2/12/17 και συγκροτήθηκε σε σώμα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τραχήλη Αθηνά
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χαραλαμπάκης Γιώργος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σαντοριναίος Άγγελος
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: Αγαθαγγελίδης Κυριάκος
ΤΑΜΙΑΣ: Πιπεράκης Γιώργος
ΜΕΛΗ: Τσιπιανίτης Ερρίκος
Πολυζώης Ιωάννης
Καραλίγκας Νικόλας
Χρηστίδης Δημήτρης
Νταφούλη Βασιλική
Μπίλιας Γιάννης
Top