Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος
210 5202 901, 210 5226 769
210 5202 935

Αλλαγή διεύθυνσης του ΓΕΩΤΕΕ στα Γιάννενα

Το ΓΕΩΤΕΕ έχει μεταφερθεί στην Δόμπολη, στο κτίριο της εφορίας
Top