Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος
210 5202 901, 210 5226 769
210 5202 935

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εκλογές στην Κομοτηνή θα διεξαχθούν από τις 8πμ-10πμ
Top