17/10/2017

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, 5 ΝΟΕΜΒΡΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ. Marketing, Κοστολόγηση Υπηρεσιών, Εργασιακά Θέματα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, 5 ΝΟΕΜΒΡΗ 2017
Κτίριο Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50, αμφ. Αντώνης Τρίτσης
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ: Marketing, Κοστολόγηση Υπηρεσιών, Εργασιακά Θέματα
kl

Πρόγραμμα:

10.00-11.00: Εργασιακά - Ασφαλιστικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των κτηνιάτρων. Βερβεσός Δημήτρης, δικηγόρος

11.00-12.30: Βασικές αρχές marketing και η τιμολόγηση των υπηρεσιών στα Ιατρεία Ζώων Συντροφιάς. Μπίτζας Γρηγόρης, κτηνίατρος Post graduate diploma in marketing,Member of the Chartered Institute of Marketing

12.30-13.00: Διάλειμμα-Καφές

13.00-14.30: Πρακτικές εφαρμογές της κοστολόγησης υπηρεσιών - Προβολή. Μπίτζας Γρηγόρης, κτηνίατρος Post graduate diploma in marketing,Member of the Chartered Institute of Marketing

14.30-15.30: Διάλειμμα

15.30-17.00: Βασικές αρχές οικονομικών και τρόποι κοστολόγησης των κτηνιατρικών υπηρεσιών, Κουτρούλης Ανδρέας (οικονομολόγος)
επιστροφή