Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος
210 5202 901, 210 5226 769
210 5202 935

Παρελήφθησαν τα νέα βιβλιάρια υγείας ζώων συντροφιάς

Παρελήφθησαν τα νέα βιβλιάρια υγείας ζώων συντροφιάς.
Προκειμένου να εξυπηρετηθούν όλοι, η γραμματεία θα μπορεί να δίνει στον κάθε κτηνίατρο μέχρι 100 βιβλιάρια
IMG_20170711_110247
Top