25/10/2016

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

BASH

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
από τις 15 Δεκεμβρίου 2015 που η βάση δεδομένων μεταφέρθηκε στο ΥΠ.Α.Α.Τ. δεν υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης των στοιχείων
μέσω του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου.
Ως εκ τούτου οι φάκελοι με τα πιστοποιητικά θα επιστρέφονται στους παραλήπτες.

επιστροφή