30/09/2016

Επιστολή των Προέδρων των Υγειονομικών Φορέων προς το ΕΤΑΑ

TSAY
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Κατά τη συνεδρίαση του ΕΤΑΑ της 28ης Σεπτεμβρίου 2016 ελήφθη απόφαση για παράταση της εξόφλησης των εισφορών του 1ου εξαμήνου για το κλάδο Μηχανικών και το κλάδο Νομικών, ενώ αντίθετα δεν εδόθη παράταση για το κλάδο Υγειονομικών.

Παρακαλούμε για λόγους ίσης μεταχείρισης αλλά και δεδομένου ότι διευκολύνεται το Ταμείο στην είσπραξης εισφορών από τους αδυνατούντες συναδέλφους μας, όπως στην απόφαση παράτασης εξόφλησης των εισφορών συμπεριλάβετε και το κλάδο Υγειονομικών (ΤΣΑΥ).

Μετά τιμής,


ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ: ΜΙΧ. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΑΘΑΝ.ΚΑΤΣΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ: ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ
επιστροφή