18/07/2016

Νέος Πρόεδρος της Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ο κ. Φθενάκης Γεώργιος

φθενακης

Νέος Πρόεδρος της Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκλέχτηκε ο κ. Φθενάκης Γεώργιος. Η Πρόεδρος του ΠΚΣ έστειλε συγχαρητήρια επιστολή στον κ. Φθενάκη, δηλώντας την διάθεση και την ενεργή παρουσία του Π.Κ.Σ. σε ό,τι προάγει την επιστήμη και διασφαλίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των κτηνιάτρων
επιστροφή