01/06/2016

Έλεγχος σε πρόγραμμα στείρωσης αδέσποτων ζώων στην Λήμνο

adespota
ΑΘΗΝΑ, 01-06-2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1247


ΠΡΟΣ: ∆/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΗΜΝΟΥ
Κοινοποίηση: Δήμος Λήμνου, υπόψη Αντιδημάρχου, κ. Μοσχάκη


ΘΕΜΑ: «Στειρώσεις αδεσπότων στην Λήμνο»

Σύμφωνα με δημοσίευμα σε ηλεκτρονική σελίδα (http://www.limnosfm100.gr/limnos/item/20468-thetikes-ekselikseis-gia-ta-adespota-tis-limnou-ktiniatroi-sto-nisi-gia-steiroseis.html) την πρώτη εβδομάδα του Ιούνη ομάδα κτηνιάτρων θα προχωρήσει σε ομαδικές στειρώσεις σκυλιών που φιλοξενούνται στο καταφύγιο του Κορνού. Ακόμα και ο συντάκτης του άρθρου παραδέχεται ότι οι εργασίες στον χώρο θα είναι πρόχειρες. Όμως, ο χαρακτηρισμός «πρόχειρες» στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να είναι συνώνυμο του «επικίνδυνες» για την υγεία των ζώων και την δημόσια υγεία.

Παρακαλούμε την υπηρεσία σας να διενεργήσει ελέγχους αν και εφόσον τόσο ο χώρος όσο και οι εμπλεκόμενοι κτηνίατροι τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την λειτουργία ενός τέτοιου προγράμματος.

Για την διευκόλυνσή σας σάς παραθέτουμε το νομικό πλαίσιο που πρέπει να τηρείται σε περιπτώσεις που εθελοντές κτηνίατροι είναι από το εξωτερικό. Αναλυτικότερα:
1. Σε επίπεδο νομοθετικών διατάξεων οι κτηνίατροι-πολίτες μέλη των κρατών της Ε.Ε. και χωρίς ελληνική υπηκοότητα, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του ΠΔ 38/2010, οφείλουν να προβούν σε γνωστοποίηση των στοιχείων και των εγγράφων προς της αρμόδια αρχή, δηλαδή το ΓΕΩΤΕΕ, με στόχο την απόδειξη της επαγγελματικής κατάστασής τους, την κοινοποίηση του Α.Φ.Μ. τους, καθώς και στοιχείων που απαιτούνται σε επαγγελματίες που σχετίζονται με την δημόσια υγεία.
2. Η Υ.Α. 1714/75275 ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις περί παραχώρησης και προδιαγραφών χώρων ΟΤΑ σε εθελοντές κτηνιάτρους της αλλοδαπής.

Επιπλέον, δεν γνωρίζουμε αν στο χώρο διεξαγωγής των στειρώσεων υπάρχουν υποδομές για την θεραπεία και αποθεραπεία των ζώων μετά τις στειρώσεις, για την δήλωση και καταγραφή τους κ.ο.κ.
Ως εκ τούτου, σας παρακαλούμε για την άμεση παρέμβαση και τις υπηρεσιακές σας ενέργειες προκειμένου να γίνει διερεύνηση του θέματος προς αποκατάσταση της έννομης τάξης, εάν αυτή διαπιστωθεί ότι διαταράσσεται, με σκοπό τη διασφάλιση της ευζωίας των ζώων και της Δημόσιας Υγείας.
Με εκτίμηση,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Κ.Σ Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Κ.Σ.

ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΘΗΝΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
επιστροφή