24/03/2016

Ένταξη των κτηνιάτρων στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"

εσπα
Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι μετά τις παρεμβάσεις του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου δημοσιεύτηκε τροποποιητικός οδηγός για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" και διευκρινίζεται ότι περιλαμβάνονται και οι κτηνίατροι. Αναλυτικότερα οι ΚΑΔ που δημοσιεύθηκαν είναι:

75.00 - κτηνιατρικές δραστηριότητες

75.01 - κτηνιατρικές υπηρεσίες

75.0011 - κτηνιατρικές υπηρεσίες για ζώα συντροφιάς

75001101 - υπηρεσίες κτηνιάτρου ζώων συντροφιάς αποκλειστικά με προσωπική εργασία

750012 - κτηνιατρικές υπηρεσίες για παραγωγικά ζώα

750019 - άλλες κτηνιατρικές υπηρεσίες

75.0019.01 - υπηρεσίες κτηνιάτρου ζώων, άλλων από τα ζώα συντροφιάς, με προσωπική εργασία


Αναμένουμε σύντομα να βγει νέος τροποποιητικός οδηγός στον οποίο θα συμπεριλαμβάνονται οι κτηνίατροι στο πρόγραμμα με τίτλο «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων» και σας υπενθυμίζουμε ότι ο κλάδος των κτηνιάτρων συμπεριλαμβάνεται ήδη στο πρόγραμμα ενίσχυσης αυτοαπασχολούμενων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΜΕ εκτίμηση,


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ
επιστροφή