11/03/2016

Πρόσβαση κτηνιάτρων στη διαδικτυακή βάση δεδομένων ζώων συντροφιάς

Προς:
1) Την Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Υπόψιν κ. Θ. Αλεξανδρόπουλου
thalexandropoulos@minagric.gr

2) Την Δ/νση Εποπτευομένων Γεωργικών Οργανισμών & Ιδρυμάτων
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Υπόψιν κ. Κότσικα
Ax2u301@minagric.gr


Κοινοποίηση:
Προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
κ. Μ. Μπόλαρη
mbolaris@hq.minagric.gr


Αθήνα, 11 Μαρτίου 2016
αρ. πρωτ. 1220Θέμα: Πρόσβαση κτηνιάτρων στη διαδικτυακή βάση δεδομένων ζώων συντροφιάς

Σε συνέχεια της υπ’αριθμ. πρωτ. 1219/8-3-2016 Επιστολής μας προς την Δ/νση Εποπτευομένων Γεωργικών Οργανισμών & Ιδρυμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την οποία ζητούσαμε από την ανωτέρω διεύθυνση ως εποπτεύουσα το ΓΕΩΤΕΕ να επιβάλει την εφαρμογή της νομοθεσίας και να δώσει εντολή να αρθεί η απαγόρευση εισόδου κτηνιάτρων στη διαδικτυακή βάση ζώων συντροφιάς, εφόσον δεν υφίσταται νομοθεσία που να υποχρεώνει σε υποβολή νέας δήλωσης συνέχισης άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος μετά την κατάργηση του άρθρου 2 παρ. 2 ΠΔ 344/2000, σας αποστέλλουμε την παρούσα ώστε να ενημερώσουμε περί των νεωτέρων εξελίξεων της υπόθεσης.
Το ΓΕΩΤΕΕ αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία δήλωσης συνέχισης άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος μέχρι τις 30/4/2016. Τη δήλωση αυτή δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν οι κτηνίατροι αφού, ως αναφέρθηκε ανωτέρω, η σχετική νομοθεσία έχει καταργηθεί. Πολλώ δεν μάλλον το ΓΕΩΤΕΕ δεν έχει δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση των κτηνιάτρων στη διαδικτυακή βάση δεδομένων ζώων συντροφιάς.
Με την παρούσα σας ζητάμε άμεσα και με γνώμονα την υποχρέωσή σας εφαρμογής της νομοθεσίας να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες.
Σημειώνουμε ότι στις 9/3/2016 ο νομικός σύμβουλος του ΠΚΣ συναντήθηκε με την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών με αρμοδιότητα την Προστασίας των Ζώων, διότι, ως γίνεται αντιληπτό, η απαγόρευση δυνατότητας πρόσβασης των κτηνιάτρων στη διαδικτυακή βάση ζώων συντροφιάς συνεπάγεται αδυναμία δηλώσεως ζώων που έχουν χαθεί ή αδυναμία τροποποίησης στοιχείων ιδιοκτητών. Στη συνάντηση η κα Εισαγγελέας ζήτησε έγγραφη αναφορά ώστε να διερευνήσει την άσκηση ποινικής δίωξης για παράβαση καθήκοντος. Βεβαίως, είναι προφανές ότι η απαγόρευση πρόσβασης οδηγεί σε απώλεια εσόδων των κτηνιάτρων, με συνέπεια να επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου σχετικού δικαιώματος.

Η Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Α. Τραχήλη Α. Σαντοριναίος

επιστροφή