02/03/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

KTINIATROI

Αθήνα, 02/03/16
Α.Π.1214
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από την στιγμή που απομακρύνθηκε η βάση δεδομένων από τον Π.Κ.Σ. και την λειτουργία της ανέλαβε το ΥΠΑΑΤ παρατηρούνται μια σειρά από παρατυπίες, που είναι στην διάθεση των νομικών να κρίνουν αν είναι και παρανομίες.

Μετά, λοιπόν, την αυθαίρετη γνωμοδότηση σχετικά με την είσπραξη και καταβολή του παράβολου, το ΥΠΑΑΤ και πάλι σε ρόλο νομοθέτη και σε συνεργασία προφανώς με το ΓΕΩΤΕΕ διέκοψε την πρόσβαση στη βάση σε όσους κτηνίατρους δεν είχαν ανανεώσει την άδεια άσκησης επαγγέλματος στο ΓΕΩΤΕΕ.

Η σύνδεση της πρόσβασης στις καταχωρήσεις με το ΓΕΩΤΕΕ είναι τουλάχιστον αυθαίρετη. Η πληροφόρηση από πλευράς Υπουργείου ότι υπάρχει αυτόματη ρύθμιση στο σύστημα που αποκλείει τον κτηνίατρο μόλις λήξει η άδειά του, με άλλα λόγια, η ρύθμιση ενός ολόκληρου προγράμματος βάσει ενός έωλου ισχυρισμού, μας παραπέμπει σε συνεννοήσεις «κάτω από το τραπέζι». Καταλαβαίνουμε ότι μετά την απαξίωσή του επιμελητήριου από τους συναδέλφους υπάρχει προφανώς οικονομικό θέμα στα ταμεία του, αλλά οι εκβιασμοί δεν είναι η λύση. Δεν υφίσταται νομοθεσία, η οποία να επιβάλλει την υποβολή της δήλωσης συνέχισης του κτηνιατρικού επαγγέλματος, όπως το ΓΕΩΤΕΕ ορίζει, παρά μόνο η υπ’αριθμ. πρωτ. 3115/9-9-2013 Εγκύκλιος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων υπογεγραμμένη από τον τότε Γενικό Γραμματέα Μ. Κορασίδη, στην οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη «υποχρέωση» αυθαίρετα. Ταυτόχρονα, βάσει του ν. 4314/2014, Άρθρο 94 παρ. 1, "Από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται η υποχρεωτική συνδρομή των μελών σε όλα τα Επιμελητήρια της χώρας όπως αυτή προβλέπεται στο ν. 2081/1992 όπως ισχύει".

Επιπλέον, όμως, οφείλουμε να θίξουμε και το εξής. Με ευθύνη του ΥΠΑΑΤ και χωρίς καν εξαρχής ενημέρωση η βάση είναι εκτός λειτουργίας για πολλούς κτηνίατρους. Είναι, λοιπόν, αντιληπτό ότι εκτός της παρέμβασης στην εργασία του κτηνιάτρου και την ζημιά που αυτό προκαλεί, υπάρχει σοβαρό ζήτημα με τις καταχωρήσεις, ειδικότερα με αυτές που επείγουν (πχ ζώα που ταξιδεύουν στο εξωτερικό, αλλαγές στοιχείων ιδιοκτήτη), αλλά φυσικά και με τις αναζητήσεις χαμένων ζώων. Εδώ ίσως κάποιοι να γελάνε γιατί φυσικά, 3 μήνες μετά, δεν έχει λειτουργήσει ορθά το σύστημα αναζήτησης, δήλωσης απώλειας κλπ, αλλά τουλάχιστον ας θίξουμε όσα θα έπρεπε να συμβαίνουν

Για άλλη μια φορά, λοιπόν, επιβεβαιωνόμαστε ότι η απομάκρυνση της βάσης δεδομένων δεν είχε να κάνει με τις υποτιθέμενες δυσλειτουργίες για τις οποίες μας κατηγορούσε το ΥΠΑΑΤ και τα φερέφωνά του. Όσο περνάει ο καιρός αποκαλύπτεται η γύμνια του βασιλιά και τα όσα είχαν στο πίσω μέρος του μυαλού τους παράγοντες του Υπουργείου.
Με την λήξη της αποχής των δικηγόρων ως ΠΚΣ θα προσφύγουμε στην δικαιοσύνη κατά παντός υπευθύνου.
Απαιτούμε την άμεση επιστροφή της βάσης στον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο.
Όλα τα υπόλοιπα είναι ημίμετρα.


Με εκτίμηση,


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αθηνά Τραχήλη Άγγελος Σαντοριναίος

επιστροφή