23/02/2016

Νέα Απάντηση του ΠΚΣ προς τον Περιφερειάρχη Ηπείρου για το πρόγραμμα βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων και βοοειδών

Αθήνα, 22-2-2016
Αρ. πρωτ. 1209


provata2


Προς: Περιφερειάρχη Ηπείρου
κο Καχριμάνη

Θέμα: «Εφαρμογή προγράμματος βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων και βοοειδών»

Αξιότιμε κύριε περιφερειάρχη

Μελετήσαμε την υπ. αριθμ. Πρωτ.11309/79/10-2-2016 απάντηση σας σε ότι αφορά την εφαρμογή του προγράμματος βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων και αγελαίων βοοειδών έτους 2016 και μας προκάλεσε έκπληξη η διαστρέβλωση της πραγματικότητας.
Αν η βασική επιδίωξή σας όπως ισχυρίζεστε είναι η διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων από τα παραγωγικά ζώα ,τότε συμφωνείτε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε άπαντες την σχετική νομοθεσία.
Την σχετική νομοθεσία αποτελούν τα άρθρα 60 και 62 Ν.4235/2014 και η υπ.αριθμ.816/156798 Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων η οποία έχει δημοσιευθεί στο Β τεύχος της ΕτΚ αρ. φύλλου 3385/17-12-2014.
Με βάση τα ανωτέρω καταρχήν κάθε κτηνοτροφική μονάδα έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί «κτηνίατρο εκτροφής» ο οποίος βεβαίως μεταξύ άλλων υποχρεώσεών του εφαρμόζει και το πρόγραμμα βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων και βοοειδών. Κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις παραγωγής των προϊόντων για ιδιωτική οικιακή κατανάλωση ή όταν δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι ιδιώτες κτηνίατροι το πρόγραμμα βρουκέλλωσης εκτελείται από δημόσιους κτηνίατρους.
Ως γνωστό ο κτηνίατρος εκτροφής ασχολείται πέραν του προγράμματος βρουκέλλωσης με την προστασία υγείας και ευζωίας των ζώων, την υγειονομική κατάσταση των μονάδων, την χορήγηση φαρμάκων και γενικότερα ότι απαιτείται ώστε να μην διακινδυνεύσει η Δημόσια υγεία.
Συνεπώς δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επιλογή των υπευθύνων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων αν και πότε θα συμβληθούν με κτηνίατρο εκτροφής ,όπως αφήνετε να εννοηθεί στο κείμενό σας ισχυριζόμενος ότι δεν έχει εδραιωθεί στη συνείδηση τους ο κτηνίατρος εκτροφής.
Επειδή οι υπηρεσίες σας έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν την ισχύουσα νομοθεσία ιδιαιτέρως για την προστασία της δημοσίας υγείας, είναι αναγκαίο να δώσετε σχετικές εντολές στις υπηρεσίες σας ώστε εν τέλει οι κτηνοτροφικές μονάδες να συμβληθούν με «κτηνίατρο εκτροφής».
Επιτέλους πρέπει να τελειώσουμε με τις παλιές συμπεριφορές και νοοτροπίες και να αναλάβει έκαστος τις ευθύνες του.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ


επιστροφή