08/02/2016

Έγγραφο προς Περιφερειάρχη Ηπείρου για πρόγραμμα βρουκέλλωσης

ΑΘΗΝΑ, 08-02-2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1206


κτηνιατρος
Προς: Περιφερειάρχη Ηπείρου, κ. Καχριμάνη

Θέμα: Εφαρμογή προγράμματος βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων και αγελαίων βοοειδών

Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχη,


Βάσει εγγράφου του ΥΠΑΑΤ με Αρ, Πρωτ. 270/10862 προς όλες τις Περιφερειακές Ενότητες και τις ΔΑΟΚ της χώρας ορίζεται ότι το πρόγραμμα βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων (Μελιταίος Πυρετός) και το Πρόγραμμα βρουκέλλωσης αγελαίων βοοειδών με REV-1 πραγματοποιείται από τους κτηνιάτρους εκτροφής και αναμένεται ΦΕΚ για τον τρόπο πληρωμής. Όπως ορίζεται στο ίδιο έγγραφο «η Τοπική Αρχή είναι υποχρεωμένη να συνεργάζεται με τον κτηνίατρο εκτροφής για κάθε εκμετάλλευση που αυτός αναλαμβάνει και να του παρέχει όλο το ιστορικό της εκμετάλλευσης αναφορικά με το πρόγραμμα βρουκέλλωσης».

Αντ’ αυτού και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας εσείς πιέζετε τους δημόσιους κτηνιάτρους της Περιφέρειάς σας να πραγματοποιήσουν οι ίδιοι το πρόγραμμα. Δεν γνωρίζουμε τον λόγο για τον οποίο έχετε προβεί σε ενέργεια αντίθετη με την νομοθεσία, αλλά είναι τουλάχιστον παράλογο σε υπηρεσίες υποστελεχωμένες, με υπαλλήλους που ήδη έχουν να διαχειριστούν ένα τεράστιο όγκο δουλειάς με μεγάλες ευθύνες που άπτονται της δημόσιας υγείας, εσείς να θέλετε να προσθέσετε και άλλα καθήκοντα, την ίδια στιγμή που το ΥΠΑΑΤ σας ενημερώνει για διαφορετική διαδικασία.

Παρακαλούμε για την άμεση διευθέτηση του ζητήματος. Επιφυλασσόμαστε για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μας, υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντα του συνόλου των κτηνιάτρων, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και την Δημόσια Υγεία.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ
επιστροφή