28/01/2016

Παράταση Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Υγειονομικών αρ.9/26-1-2016, στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών β΄ εξαμήνου 2015 συμπεριλαμβάνει και την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016 διότι οι δύο τελευταίες ημέρες της δοθείσας παράτασης έως 31 Ιανουαρίου είναι μη εργάσιμες ημέρες.

επιστροφή