25/01/2016

Έγγραφο Π.Κ.Σ. για τη λειτουργία της Εν. Αγρ. Συνεταιρισμών Αλεξαν/πολης

alejΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αλεξ/πολης»

Σύμφωνα με πληροφορίες του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αλεξανδρούπολης συνεχίζει τις δραστηριότητές της, χωρίς προηγουμένως να έχει μεριμνήσει για την κάλυψη της θέσης του επιστημονικά υπεύθυνου κτηνιάτρου όπως ο νόμος ορίζει.
Ως εκ τούτου, παρακαλούμε για τις άμεσες υπηρεσιακές σας ενέργειες και τη διερεύνηση του θέματος προς αποκατάσταση της έννομης τάξης εάν και όπου αυτή διαπιστωθεί πως διαταράσσεται.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Κ.Σ. Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Κ.Σ.
ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΘΗΝΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
επιστροφή