Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος
210 5202 901, 210 5226 769
210 5202 935
inspectors banner
zoetis.gr
ceva.com
fatro-hellas

ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ι.Μ.Ζ.

Διεύθυνση:
ΠΥΡΓΟΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ

Νομός:
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πόλη:
ΠΥΡΓΟΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ

Τηλέφωνο:
2893023241

Top