ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ

Ι.Μ.Ζ.

Διεύθυνση:
ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 22
Τ.Κ.:
164 51
Νομός:
ΑΤΤΙΚΗΣ
Πόλη:
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
Τηλέφωνο:
2109954448