ΑΔΡΑΣΚΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ι.Μ.Ζ.

Διεύθυνση:
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ-ΚΟΣΤΑ
Τ.Κ.:
210 61
Νομός:
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Πόλη:
ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ
Τηλέφωνο:
2754053110