ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Νομός:
ΚΟΖΑΝΗΣ
Πόλη:
ΚΟΖΑΝΗ
Τηλέφωνο:
2461067163