23/03/2014

Αφορά άνεργους ή νέους κτηνιάτρους: Πρόγραμμα απασχόλησης στο Δήμο Φυλής

Αξιότιμοι κκ,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την έναρξη της Πράξης με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Φυλής», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, από το Δικαιούχο Α.Σ. «ΠΑΡΝΗΘΑ».

Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, του Δήμου Φυλής και είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ή είναι νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης.

Σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό και ευελπιστούμε στην προώθησή του με σκοπό τη διάδοση του Σχεδίου Δράσης στο ευρύτερο κοινό και στις ομάδες στόχου.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Για την Α.Σ. «ΠΑΡΝΗΘΑ»,

Εκ μέρους του φορέα υλοποίησης Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ)

Α.Σ. «ΠΑΡΝΗΘΑ»
ΛΟΥΚΑ ΝΙΚΑ 8, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 10554
Τηλ.: 2106748188
Fax:  2106777162

E_mail: citiplan@otenet.gr

Έντυπο Αίτησης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
επιστροφή