10/01/2014

Τοποθέτηση Προέδρου ΠΚΣ, Αθηνάς Τραχήλη στην επιτροπή της Βουλής όπου συζητείται ν/σ που αφορά και κτηνιατρικά θέματα

Τοποθέτηση Προέδρου του ΠΚΣ, Αθηνάς Τραχήλη στην Επιτροπή  Παραγωγής και Εμπορίας της Βουλής όπου συζητείται τοΣ/Ν του ΥΠΑΑΤ που αφορά ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΖΩΩΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κύριε Υπουργέ, Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Βουλευτές της Επιτροπής, Κυρίες και Κύριοι Εκπρόσωποι των φορέων.

Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχηθώ Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά και ταυτόχρονα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους των 4.500 συναδέλφων που εκπροσωπώ να παραστώ σήμερα εδώ και να αναπτύξω τις θέσεις του Συλλόγου, οι οποίες δε διέπονται από συνδικαλιστικό όφελος, αλλά από επαγγελματισμό και ενδιαφέρον για την προστασία της υγείας και ευζωίας των ζώων και την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

- Το νομοσχέδιο γενικά είναι σε θετική κατεύθυνση, περιέχει σημαντικές και καινοτόμες ρυθμίσεις οι οποίες πιστεύουμε ότι είναι ευεργετικές τόσο για την ανάπτυξη της γεωκτηνοτροφίας, αλλά ταυτόχρονα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας μέσω της κωδικοποίησης – επικαιροποίησης της νομοθεσίας στους τομείς των Τροφίμων-Ζωοτροφών-Υποπροϊόντων.

- Ιδιαίτερη μνεία θα ήθελα να κάνω στο άρθρο 60 που αναφέρεται στο θεσμό του Κτηνιάτρου Εκτροφής, θεσμό ορόσημο και χρυσή ευκαιρία εν μέσω κρίσης για την ανάπτυξη του ελλειμματικού κλάδου της ζωικής παραγωγής.

- Ο παραπάνω θεσμός αποτελεί ενσωμάτωση της ενωσιακής νομοθεσίας και αφορά στην εφαρμογή υποχρεωτικών υγειονομικών κανόνων διαφάνειας σε επίπεδο εκτροφής και την ιχνηλασιμότητα των ζωοκομικών προϊόντων, δηλαδή που παράχθηκαν , κάτω από ποιες συνθήκες, πώς έφτασαν στο πιάτο του καταναλωτή.

- Μέσω του θεσμού αυτού ο Κτηνίατρος θα εφαρμόσει προγράμματα ολοκληρωμένης κτηνιατρικής διαχείρισης σε επίπεδο εκτροφής (διενέργεια προληπτικών εμβολιασμών έναντι λοιμογόνων και μη λοιμογόνων παραγόντων , εφαρμογή συστημάτων βιοασφάλειας για παραγωγή υψηλής ποιότητας τροφίμων , αντιμετώπιση θνησιμότητας νεογέννητων ζώων αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων που σχετίζονται με μεταβολικά νοσήματα, εκτέλεση προγραμμάτων ζωοανθρωπονόσων βρουκέλλα κ.λ.π.)

Θα επιτευχθεί αφενός μεν υψηλού επιπέδου υγεία των ζώων, αφετέρου υψηλής ποιότητας υγειονομικά πιστοποιημένων ελληνικών ζωοκομικών προϊόντων

μείωση της χρήσης κτηνιατρικών φαρμάκων μέσω του ελέγχου-τήρησης του μητρώου φαρμακευτικής αγωγής και διασφάλιση τήρησης του χρόνου αναμονής των φαρμάκων μέσω κτηνιατρικής συνταγής με στόχο την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας. Ταυτόχρονα θα επιτευχθεί αύξηση της παραγωγικότητας των εκτροφών άρα αύξηση της διατροφικής επάρκειας και της ανταγωνιστικότητας.

Πώς μπορούμε να μιλάμε για κτηνοτροφία και για αύξηση των εξαγωγών της φέτας , όταν δεν έχουμε εξαλείψει έως σήμερα το 2014 τη βρουκέλλα και πλήθος κτηνοτρόφων και κτηνιάτρων νοσούν από μελιταίο πυρετό.

Πώς μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη της κτηνοτροφίας όταν οι απώλειες και οι θάνατοι νεογέννητων αμνοεριφίων αγγίζουν το 30-40%, η θνησιμότητα στην πτηνοτροφία φτάνει στο5-10%, και η κάθε χοιρομητέρα φέρνει στο σφαγείο κατά μέσο όρο 15-16 χοίρους ετησίως.

Ακούστε τα αποδεκτά επίπεδα θνησιμότητας στην παραγωγή: 5-7% στα αμνοερίφια, 2-5% στα μοσχάρια, 0-2,5% στα κρεοπαραγωγά ορνίθια, ενώ κάθα χοιρομητέρα φέρνει 22-24 χοιρίδια ετησίως για σφαγή.

Το πρόβλημα είναι εδώ και πιστεύουμε πως ο θεσμός του κτηνιάτρου εκτροφής θα συμβάλλει στη βελτίωση της υγείας, στην αύξηση αποδόσεων των ζώων και στη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Σχετικά με το άρθρο 46, ζητάμε τη διατήρηση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων στον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο υπό την εποπτεία βεβαίως του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σας ενημερώνουμε για όσους δεν το γνωρίζετε ότι βάσει του Ν.3170/2003 δόθηκε το δικαίωμα να καταχωρούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΠΚΣ τα ζώα συντροφιάς και οι ιδιοκτήτες τους.

Για τη λειτουργία του συστήματος ο ΠΚΣ επένδυσε χρήματα που αφορούσαν την πρόσληψη και επιμόρφωση υπαλλήλων, την αναβάθμιση της ηλεκτρονικής βάσης και τη λειτουργικότητά της με αποτέλεσμα τη άμεση καταχώρηση των ταυτοτήτων, την εύρεση των απολεσθέντων ή και

εγκαταλελειμμένων ζώων και γενικώς την άκρως ομαλή και επιτυχημένη λειτουργία της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.

Εντελώς ξαφνικά όμως με το Ν.4039/2012 ο τότε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κ. Σκανδαλίδης, χωρίς καν να ζητήσει για κανένα άρθρο του νόμου ούτε τη δική μας άποψη ούτε την άποψη του ΓΕΩΤΕΕ, δηλαδή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου καθ’ύλην αρμόδιου για θέματα κτηνιατρικής φύσεως, έκρινε σκόπιμο να μεταφέρει την ηλεκτρονική βάση δεδομένων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πραγματικά είναι ανεξήγητη και αντιφατική η πολιτική που από τη μία στοχεύει στη φιλελευθεροποίηση της οικονομίας, στη μείωση των κρατικών δαπανών και επαινεί την ιδιωτική πρωτοβουλία και από την άλλη, επιλέγει να παρέμβει σε ένα έργο ενός σωματείου – ιδιωτικού φορέα, να το υφαρπάξει και να αναλάβει τη λειτουργία της βάσης δεδομένων χωρίς φυσικά κανένα σχέδιο πραγματικής εφαρμογής και λειτουργίας της.

Σε πραγματικό επίπεδο η βάση δεδομένων παραμένει ως σήμερα στον ΠΚΣ διότι επί διετία το Υπουργείο επέδειξε αδυναμία ίσως γραφειοκρατικής φύσεως ίσως τεχνολογικής φύσεως και δεν μετέφερε την ηλεκτρονική βάση δεδομένων στις υπηρεσίες του.

Τι αποδεικνύει αυτό στα μάτια σας; Προφανώς ότι η δημόσια διοίκηση επιθυμεί να συσσωρεύει υποχρεώσεις στις οποίες δεν δύναται να αντεπεξέλθει ούτε κατ’ελάχιστον.

Συνεπώς, η ηλεκτρονική βάση σήμανσης και καταγραφής ζώων συντροφιάς πρέπει να παραμείνει στον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο, όπως ήδη συμβαίνει επί δέκα (10) έτη χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα και να αναβαθμισθεί με έξοδα του ΠΚΣ σε διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση.

Ο ΠΚΣ διαθέτει εμπειρία και γνώση για να διασφαλίσει την ομαλή καταχώρηση ζώων και ιδιοκτητών στην διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση και το κυριότερο θα προχωρήσει την αναβάθμιση αυτής με αποκλειστικά δικές του δαπάνες χωρίς καμία επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Τέλος να τονίσουμε ότι η βάση Δεδομένων του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου έχει πιστοποιηθεί εδώ και τρία χρόνια με ISO 9001:2008

Γι’αυτό ζητάμε την τροποποίηση των άρθρων 1 έως 4 παρ. 1 του Ν.4039/2012, όπως την έχουμε ήδη διατυπώσει και αποστείλει στον Εισηγητή κ. Κόλλια και κατ’ουσίαν την επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς.

Το συγκεκριμένο έγγραφο το καταθέτω και προς την επιτροπή σας.

Πέραν των ανωτέρω, στα υπόλοιπα άρθρα του νομοσχεδίου επισημαίνουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 46, οι ΟΤΑ δικαιούνται να επιβάλλουν ανταποδοτικό τέλος ανά σημαινόμενο ζώο το οποίο ορίζεται ότι πρέπει να το εισπράττει και να το αποδίδει ο κτηνίατρος. Ο ιδιώτης κτηνίατρος δεν είναι ούτε εισπράκτορας τελών, ούτε υπάλληλος των ΟΤΑ ώστε να υποχρεώνεται να μεταβαίνει στον οικείο δήμο για να καταβάλλει το παράβολο των πελατών του. Εφόσον τίθεται ανάλογο θέμα, το παράβολο ας καταβάλλεται από τους ίδιους τους υπόχρεους στο δήμο.

2. Επίσης, διαφωνούμε με το δεύτερο εδάφιο της περ. δ΄της παρ. 3β του άρθρου 46 ως προς τη θεώρηση του διαβατηρίου από τις κατά τόπους διευθύνσεις κτηνιατρικής διότι πιστεύουμε ότι τούτο θα επιτείνει περαιτέρω τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.

3. Τέλος, θα σας επιστήσω την προσοχή στο ζήτημα των εγκαταστάσεων πραγματοποίησης στειρώσεων από εθελοντές κτηνίατρους. Σύμφωνα με την περ. ε΄ της παρ. 6 του άρθρου 46 του νομοσχεδίου, οι εθελοντές κτηνίατροι δύνανται να πραγματοποιούν στειρώσεις σε γραφεία ή σε άλλους χώρους που ανήκουν στην οικεία περιφέρεια ή δήμους.

Η στείρωση είναι μία σοβαρή χειρουργική επέμβαση (απαιτεί γενική αναισθησία και λαπαροτομή στην κοιλιακή χώρα του ζώου), επιβάλλεται

περαιτέρω νοσηλεία του ζώου για τουλάχιστον 2-3 μέρες λόγω κινδύνου μετεγχειρητικών επιπλοκών. Τέτοιες χειρουργικές επεμβάσεις δεν είναι εφικτό να πραγματοποιούνται σε κινητές μονάδες ούτε σε εγκαταστάσεις των διευθύνσεων αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής δεδομένου ότι απαιτούνται συγκεκριμένοι αδειοδοτημένοι χώροι, όπως αναφέρει η κείμενη νομοθεσία, κτηνιατρεία-κτηνιατρικές κλινικές για να διασφαλίζονται οι κανόνες υγείας και ευζωίας των ζώων συντροφιάς, η διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων άρα και η προστασία του περιβάλλοντος καθώς και ο τρόπος χειρισμού των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την αναισθησία (ναρκωτικές ουσίες) για τις συγκεκριμένες επεμβάσεις καθώς και οποιοδήποτε άλλο φαρμακευτικό σκεύασμα χρησιμοποιείται για την περαιτέρω νοσηλεία των ζώων.

Με βάση τα ανωτέρω, οι στειρώσεις πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε αδειοδοτημένο κτηνιατρείο ιδιωτικό, δημοτικό ή διαδημοτικό και να τηρούνται οι προϋποθέσεις του Ν. 604/77 και του Π.Δ. 483/78 περί αδειοδοτήσεως κτηνιατρείων.

Θα ήταν οξύμωρο να απαιτείται από τους έλληνες κτηνίατρους να διαθέτουν αδειοδοτημένο κτηνιατρείο ενώ οι αλλοδαποί κτηνίατροι θα δικαιούνται να χειρουργούν σε μη αδειοδοτημένο χώρο. Η συγκεκριμένη διάταξη θέτει ευθέως σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και ως οι καθ’υλην αρμόδιοι ζητούμε την τροποποίηση αυτής. Αυτά τα θέματα είναι λυμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί ντροπή να θέτουμε διατάξεις που δεν εγγυώνται τη δημόσια υγεία, άλλως ας καταργήσουμε την αδειοδότηση των κτηνιατρείων και κάθε κτηνίατρος ας ασκεί χειρουργικές επεμβάσεις όπου ο ίδιος κρίνει ορθό και σκόπιμο.
επιστροφή