16/02/2013

Επιστολή ΠΚΣ προς ΥΑΑΤ για κατάργηση-τροποποίηση των Υ.Α. για την βρουκέλλωση των αγελαίων βοοειδών και αιγοπροβάτων

Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογοσ
Χαλκοκονδύλη 15, Αθήνα, 10432,
Τηλ.: 210- 5226769, email: ktiniatrikos_sillogos@yahoo.gr

ΑΘΗΝΑ 30/01/13
Αρ. Πρωτ.:872

ΥΠΟΨΗ: Κου Χαρακόπουλου Μάξιμου, Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΑΑΤ

ΘΕΜΑ: Κατάργηση-Τροποποίηση των με αρ. 4887/130865 και 4888/130873 Υ.Α για την βρουκέλλωση των αγελαίων βοοειδών και αιγοπροβάτων .

Αξιότιμε κ. Υπουργέ ,

Με λύπη, απογοήτευση και έντονο προβληματισμό, ενημερωθήκαμε για τα προβλεπόμενα των παραπάνω Υπουργικών Αποφάσεων. Καταρχήν θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε, ότι ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, ουδέποτε κλήθηκε να συμμετάσχει σε διαβούλευση με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ για τη σύνταξη των παραπάνω Υ.Α., το περιεχόμενο των οποίων μας αφορά άμεσα.

Άποψή μας είναι πως η Πολιτεία θα πρέπει να θέσει σε προτεραιότητα την παραγωγή υψηλής ποιότητας τροφίμων ζωϊκής προέλευσης με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, έτσι ώστε αφενός μεν να αυξηθεί η διατροφική επάρκεια της χώρας, η οποία σε περιόδους κρίσης σαν και αυτή που διανύουμε μας ενδιαφέρει άμεσα, αφετέρου δε να επιτευχθεί η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Κτηνοτροφίας.

Ειδικότερα, στο περιεχόμενο των ανωτέρω Υ.Α αναφέρεται ότι τα τμήματα κτηνιατρικής κάθε περιφερειακής ενότητας είναι αρμόδια τόσο για την διεξαγωγή των επίσημων ελέγχων όσο και για την εφαρμογή προγραμμάτων (εμβολιασμοί –αιμοληψίες) . Ουσιαστικά το αυτό πρόσωπο το οποίο είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο δικαιούται να προβαίνει και στις αντίστοιχες κτηνιατρικές πράξεις , δηλαδή , δύναται να ελέγχει εαυτόν. Τα παραπάνω έρχονται σε αντίθεση τόσο με το Δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και την νομοθεσία που αφορά στη σύσταση των κτηνιατρικών υπηρεσιών σε επίπεδο περιφέρειας ή και περιφερειακών ενοτήτων (Καλλικράτης), όσο και με το άρθρο 10 του Ν. 3399/2005 περί εγκεκριμένου κτηνιάτρου, όπου αναφέρεται σαφώς ότι ο ιδιώτης κτηνίατρος προσφέρει συγκεκριμένο έργο σε τομείς κτηνιατρικής ευθύνης που συνδέονται μεταξύ άλλων και με τη εκρίζωση λοιμωδών και μεταδοτικών νοσημάτων όπως είναι η βρουκέλλωση.

Αντί λοιπόν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ να εκδώσουν το Π.Δ, όπως αναφέρει ο Ν. 3399/2005, προχώρησαν στην έκδοση των ανωτέρω Υ.Α. που κατά την άποψή μας θα είναι αναποτελεσματικές και θα επιτρέψουν την επανάληψη φαινομένων, όπως ο μεγάλος αριθμός ανεμβολίαστων βοοειδών και αιγοπροβάτων, με ότι αυτό συνεπάγεται για τη Δημόσια Υγεία.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι , επιφορτισμένοι με πολλές αρμοδιότητες , είναι αμφίβολο αν θα ασχοληθούν με τα παραπάνω προγράμματα και σε ότι αφορά στους ιδιώτες κτηνίατρους , είτε αυτοί λειτουργούν ως φυσικά πρόσωπα είτε ως εργαζόμενοι στους αγροτικούς- κτηνοτροφικούς συλλόγους, το όλο εγχείρημα προβάλλει τολμηρό και η έκβασή του μάλλον καταδικαστική, καθώς σε μια εποχή κρίσης που το εισόδημα των αγροτών έχει μειωθεί σημαντικά, ποιος θα απευθύνεται στον ιδιώτη, δεδομένου του ότι η δαπάνη θα βαρύνει τον ίδιο τον κτηνοτρόφο.

Όπως επίσης είναι επόμενο, θα καλλιεργηθεί έδαφος για αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ δημοσίων και ιδιωτών κτηνιάτρων. Όπως συνάγεται από τις Υ.Α., ο κρατικός προϋπολογισμός θα επιβαρυνθεί με δαπάνες μισθοδοσίας εποχικού προσωπικού, συλλογής και μεταφοράς δειγμάτων αιμοληψιών και μετακίνησης των υπαλλήλων, την ίδια στιγμή που οι ιδιώτες δεν επιχορηγούνται από κανένα φορέα για την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών τους.

Κύριε Υπουργέ, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα της κτηνοτροφίας, τη διατροφική επάρκεια της χώρας, την αύξηση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, πρέπει να χαραχθεί μια μακρόπνοη στρατηγική χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και να γίνει ένας ειλικρινής διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και όχι αποσπασματικές και a la carte ρυθμίσεις, όπως βολεύει κάποιους, όταν μάλιστα πρόκειται για θέματα Δημόσιας Υγείας.

Απαιτείται από την πλευρά της Πολιτείας, εφαρμογή της Ενωσιακής και Εθνικής Νομοθεσίας, καθώς και η δημιουργία ενός νομοθετικά κατοχυρωμένου, ολοκληρωμένου προγράμματος κτηνιατρικής διαχείρισης στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο την υψηλή ποιότητα υγείας των ζώων που προορίζονται για σφαγή ή για την παραγωγή τροφίμων, ενός προγράμματος απόρροια του οποίου θα είναι ο πρωταγωνιστικός ρόλος της κτηνοτροφίας, σήμερα που η χώρα, περισσότερο από ποτέ, δεν αντέχει το οικονομικό «βάρος» των εισαγωγών ζωοκομικών τροφίμων, ζωοτροφών, ζώων αναπαραγωγής, κόστος το οποίο ξεπερνά τις εισαγωγές σε ενέργεια.

Επιτακτική επίσης προβάλλει η ανάγκη διαχωρισμού αρμοδιοτήτων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτών κτηνιάτρων, ώστε να εξαλειφθούν φαινόμενα «αλληλοεπικάλυψης» δραστηριοτήτων και «κανιβαλισμού» . Η συστράτευση του κτηνιατρικού κλάδου, είναι απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας της μεγάλης αυτής προσπάθειας.

Για όλους αυτούς τους λόγους, κύριε Υπουργέ, ζητούμε άμεση συνάντηση μαζί σας, πριν ξεκινήσει η εφαρμογή των παραπάνω Υ.Α. και πριν τη δημιουργία προβλημάτων των οποίων η επίλυση θα φαντάζει ακατόρθωτη μετά τη διόγκωσή τους. Θα θέλαμε να σας εκθέσουμε τις απόψεις και θέσεις μας, οι οποίες εν τιμή σας διαβεβαιώνουμε, ότι δε διέπονται από συντεχνιακό όφελος, αλλά από επαγγελματισμό, πραγματική κοινωνική συνείδηση και πραγματική επιθυμία για επιστημονική προσφορά, πιστοί στον όρκο που δώσαμε για την προάσπιση της υγείας και ευζωίας των ζώων και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α. ΤΡΑΧΗΛΗ
επιστροφή