27/10/2021

Αίτημα Εξαίρεσης των κτηνιάτρων από το μέτρο του δακτυλίου

Αθήνα, 25/10/21

Αρ. Πρωτ.: 1959

δακτ

Προς: Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Θεοδωρικάκο Π.

Κοινοποίηση: Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Οικονόμου Ελ.

                       Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Λιβανό Σπ.


Θέμα: Εξαίρεση των κτηνιάτρων από το μέτρο του δακτυλίου


Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Αξιότιμοι κ. Υφυπουργοί,


Με την παρούσα επιστολή ζητούμε την εξαίρεση των κτηνιάτρων οδηγών από τον δακτύλιο. Οι κτηνίατροι αναγκαστικά εισέρχονται ή διέρχονται  του δακτυλίου είτε κατά την προσέλευσή τους στα ιατρεία τους είτε για να εξυπηρετήσουν έκτακτα περιστατικά . Οι περιορισμοί δύνανται να περιορίσουν σημαντικά την ελεύθερη διέλευση των κτηνιάτρων και άρα να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα που αφορούν την υγεία και ευζωία των ζώων.

Παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τα παραπάνω και να εξαιρέσετε τον κλάδο μας από το συγκεκριμένο μέτρο.


Με εκτίμηση,


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Κ.Σ.                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Κ.Σ.

ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ                                              ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ


επιστροφή