08/09/2020

Απαραίτητα στοιχεία για τη συνταγογράφηση αντιβιοτικών

Αθήνα, 08/09/20

αρχείο λήψης


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί με το Άρθρο 16 της Π.Ν.Π. της 1η Αυγούστου (ΦΕΚΑ157) αντικαθίσταται το άρθρο 18 του ν. 4675/2020 αναφορικά με τον τρόπο διάθεσης των αντιβιοτικών και η ισχύς του ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου.
Έχουμε τη δυνατότητα χορήγησης αντιβιοτικών με χειρόγραφη συνταγή στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία που αναγράφονται και στην ηλεκτρονική.

Αναλυτικότερα, λοιπόν, ο κτηνίατρος οφείλει στη συνταγή να αναγράφει το ονοματεπώνυμό του, τον ΑΜΚΑ του, τον αριθμό ΕΤΑΑ και το είδος μονάδας, δηλαδή ιατρείο μικρών ζώων, κλινική κ.ο.κ. Επιπλέον, οφείλει να αναγράφει το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ζώου, τον ΑΜΚΑ του, τη διεύθυνση και το τηλέφωνό του. Θα πρέπει δε να αναφέρεται σε ξεχωριστό σημείο η διάγνωση, η επωνυμία της δραστικής ουσίας που συνταγογραφείται, καθώς και η δοσολογία.

Το επόμενο χρονικό διάστημα ο Π.Κ.Σ. προτίθεται να εκδώσει πρότυπα συνταγολόγια για τη διευκόλυνση της ορθής συνταγογράφησης.


Με εκτίμηση,

Η Πρόεδρος
Αθηνά Τραχήλη
επιστροφή