Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος
210 5202 901, 210 5226 769
210 5202 935

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ Ν. ΠΗΛΙΟΥ

Αθήνα, 14/02/18
ΑΠ: 1514
Προς: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μαγνησίας
Κοινοποίηση: Δήμος Ν. ΠηλίουΘέμα: Παράνομες στειρώσεις σε αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα


Όπως μπορείτε να διακρίνετε και στην επισυναπτόμενη αφίσα ο επονομαζόμενος σύλλογος PAWS διοργανώνει στειρώσεις σε αδέσποτα ζώα από την περιοχή του Νότιου Πηλίου στις αποθήκες του Δήμου στον Λαύκο από τις 19-22 Φεβρουαρίου.

Παρακαλούμε να διερευνήσετε άμεσα αν ο συγκεκριμένος χώρος έχει αδειοδοτηθεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας (ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4235/2014), καθώς και το ποιος έχει οριστεί υπεύθυνος κτηνίατρος του προγράμματος, ενώ ταυτόχρονα να μας ενημερώσετε αν έχει προβλεφθεί η εξέταση των ζώων σχετικά με λεϊσμανίαση, όπως ορίζεται από τον νόμο για τις ανάλογες περιπτώσεις, καθώς και για τον εμβολιασμό και την αποπαρασίτωσής τους. Συμπληρωματικά, εφόσον οι κτηνίατροι – εθελοντές είναι πολίτες χωρών μελών της Ε.Ε. σας ζητάμε να μας γνωστοποιήσετε αν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες σε σχέση με την άδεια από το ΓΕΩΤΕΕ και την έναρξη στην εφορία ώστε και οι ίδιοι να είναι σύννομοι.

Επιπλέον, στο κάτω μέρος της συγκεκριμένης αφίσας καλούνται ιδιώτες να επικοινωνήσουν προκειμένου να υπάρξει ραντεβού για δεσποζόμενα ζώα, παραβιάζοντας κατάφορα την κείμενη νομοθεσία. Αν σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις ανά την Ελλάδα καταγγέλλαμε την τέλεση αντίστοιχων πράξεων σε δεσποζόμενα ζώα, εδώ έχουμε την άμεση και ξεκάθαρη παραδοχή.
Αναμένουμε τις απαραίτητες διευκρινίσεις – απαντήσεις σας και τις άμεσες ενέργειές σας για τήρηση του νομικού πλαισίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΤΡΑΧΗΛΗ Α. ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ
thumbnail
Top