Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος
210 5202 901, 210 5226 769
210 5202 935

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΤΑΤΗΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΞΥΠΟΛΥΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΕΛΗ: ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΛΥΤΡΟΚΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Top