Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος
210 5202 901, 210 5226 769
210 5202 935

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καστή Εριφύλη
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αχμέτ Ταϊφούν
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αλή Μεχμέτ
ΜΕΛΗ: Καραγιώργης Αθανάσιος, Τζανίδης Σπυρίδων
Top