04/01/2018

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καστή Εριφύλη
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αχμέτ Ταϊφούν
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αλή Μεχμέτ
ΜΕΛΗ: Καραγιώργης Αθανάσιος, Τζανίδης Σπυρίδων
επιστροφή