Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος
210 5202 901, 210 5226 769
210 5202 935

Τελικά αποτελέσματα εκλογών Π.Κ.Σ. 26ης Νοεμβρίου 2017

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής τα αποτελέσματα των εκλογών, της 26ης Νοεμβρίου 2017, του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, είναι τα εξής:

Για Διοικούσα επιτροπή

Screenshot_39

Screenshot_7

Screenshot_8

Screenshot_9

Για τα παραρτήματα

Εκλογές ΠΚΣ 26.11.2017 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ by Charalampakis Jiorgos on Scribd
Top