27/11/2017

Ανεπίσημα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΚΣ για ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 26.11.2017

Αποτελέσματα εκλογών για Διοικούσα Επιτροπή

Screenshot_46

Αποτελέσματα εκλογών Παραρτημάτων

Βορείου Ελλάδος

Screenshot_48

Δυτικής Ελλάδος

Screenshot_49

Πελοποννήσου

Screenshot_50

Αττικής και Νήσων

Screenshot_51
επιστροφή