16/05/2017

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΟΛΟ

ΓΑΤΑ

Αθήνα, 16/05/17
Αρ. Πρωτ. 1408

Προς:
Κτηνιατρική Διεύθυνση Αργολίδας
Δήμο Ναυπλιέων
Αστυνομικό Τμήμα Ναυπλίου


Σύμφωνα με πληροφορίες του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις στο Τολό (χχχχχχχ) πραγματοποιούνται σήμερα (16/05/2017) στειρώσεις σε γάτες από κτηνιάτρους προερχόμενους από την Αγγλία (σύμφωνα με τα λεγόμενα των καταγγελλόντων).
Παρακαλούμε την υπηρεσία σας να διενεργήσει ελέγχους αν και εφόσον τόσο ο χώρος όσο και οι εμπλεκόμενοι κτηνίατροι τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την λειτουργία ενός τέτοιου προγράμματος.
Για την διευκόλυνσή σας σάς παραθέτουμε το νομικό πλαίσιο που πρέπει να τηρείται σε περιπτώσεις που εθελοντές κτηνίατροι είναι από το εξωτερικό. Αναλυτικότερα:
1. Σε επίπεδο νομοθετικών διατάξεων οι κτηνίατροι-πολίτες μέλη των κρατών της Ε.Ε. και χωρίς ελληνική υπηκοότητα, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του ΠΔ 38/2010, οφείλουν να προβούν σε γνωστοποίηση των στοιχείων και των εγγράφων προς της αρμόδια αρχή, δηλαδή το ΓΕΩΤΕΕ, με στόχο την απόδειξη της επαγγελματικής κατάστασής τους, την κοινοποίηση του Α.Φ.Μ. τους, καθώς και στοιχείων που απαιτούνται σε επαγγελματίες που σχετίζονται με την δημόσια υγεία.
2. Η Υ.Α. 1714/75275 ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις περί παραχώρησης και προδιαγραφών χώρων ΟΤΑ σε εθελοντές κτηνιάτρους της αλλοδαπής.
3. Επιπλέον, όπως μας έχει γίνει γνωστό, δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση της υπηρεσίας σας ή του Δήμου για την διεξαγωγή προγράμματος στείρωσης, όπως θα έπρεπε, ενώ ταυτόχρονα δεν γνωρίζουμε αν στο χώρο διεξαγωγής των στειρώσεων υπάρχουν υποδομές για την θεραπεία και αποθεραπεία των ζώων μετά τις στειρώσεις, για την δήλωση και καταγραφή τους κ.ο.κ.

Ως εκ τούτου, σας παρακαλούμε για την άμεση παρέμβαση και τις υπηρεσιακές σας ενέργειες προκειμένου να γίνει διερεύνηση του θέματος προς αποκατάσταση της έννομης τάξης, εάν αυτή διαπιστωθεί ότι διαταράσσεται, με σκοπό τη διασφάλιση της ευζωίας των ζώων και της Δημόσιας ΥγείαςΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ
επιστροφή